تماس با ما

آدرس تهران، خیابان وصال شیرازی، شماره 65، کد پستی 1416863153
تلفن 66460700 و 8-66973046
فکس 66463464
ایمیل info@parmedic.com