تخت IB-904 FE

  • تخت پیشرفته تمام اتوماتیک
  • دارای کاورهای ABS برای نظافت آسان و کامل
  • بدسایدهای بلند با فاصله کم نسبت به یکدیگر
  • دارای هندست قابل شستشو با استاندارد 66IP (بالاترین درجه حفاظت در برابر آب و گرد و خاک)
  • دارای نرس کنترل
  • حرکات اتوماتیک تنظیم ارتفاع – ترندلنبرگ و ریورس – پشتی و زیرپایی
  • حرکات اتوماتیک CPR و CARDIAC CHAIR
  • دارای باتری قابل شارژ برای یکهفته
  • دارای سیستم قفل مرکزی و قفل جهت دار برای حمل و نقل آسان تخت